Voordat u bij mij terecht komt bent u vaak bij uw dierenarts geweest die u doorverwezen heeft of u heeft mijn website zelf gevonden. Als uw kat een gedragsprobleem heeft wilt u daar graag vanaf, dat is logisch.

 

Ongewenst gedrag kan zijn:

- agressie richting eigenaar, andere mensen of soortgenoten

- sproeien

- onzindelijkheid in de vorm van plassen/poepen naast de bak of op een andere plek. Omdat bij onzindelijkheid de oorzaak vaak       medisch is, moeten de kat en urine door de dierenarts onderzocht worden om een beter beeld te krijgen hoe het gedrag is     ontstaan.

- angst voor mensen, andere katten of dieren, situaties of geluiden

- kaal likken, staartjagen

- krabben aan het meubilair/behang

- overmatig aandacht vragen

- vaak en luid miauwen

- eten van niet eetbare objecten zoals wol, plastic etc.

- vernielen van spullen

 

Ongewenst gedrag heeft vaak een medische achtergrond maar zeker niet altijd. Katten laten (als het even kan) geen pijn zien (dus ook niet bij de dierenarts). Dat een kat meer slaapt en weinig beweegt wordt vaak aan ouderdom geweten terwijl er een andere (bijvoorbeeld medische) reden kan zijn. Of als bijvoorbeeld een kat ineens naast de bak gaat plassen kan de oorzaak blaasgruis zijn. De kat heeft dan de bak met pijn geassocieerd en vermijdt hem daarom. Een blaasgruisdieet kan dan een oplossing zijn. Maar de oorzaak kan ook veel simpeler zijn, bijvoorbeeld dat de bak niet goed wordt schoongehouden.

 

Om een beeld te krijgen van het probleemgedrag start ik met een telefonisch gesprek. Afhankelijk van het probleemgedrag beoordeel ik of het probleem telefonisch behandeld kan worden of dat ik bij u thuis kom om de kat in zijn eigen omgeving te observeren (katten zijn meesters in het verbergen van pijn). Voorafgaand aan een huisbezoek vraag ik u een uitgebreide digitale vragenlijst in te vullen zodat ik mij kan verdiepen in het probleem. Ik kan u vragen om filmpjes of foto's te maken van het probleemgedrag om het beeld compleet te krijgen. Een consult neemt zo'n 1,5 à 2 uur in beslag (maximaal 2 katten of problemen per consult). Na het huisbezoek werk ik de problemen uit en ontvangt u een verslag met adviezen en eventuele stappenplannen om de problemen op te lossen. Mocht u tijdens de uitvoering van de adviezen vragen hebben dan kunt u mij per mail of telefoon benaderen. Wij houden sowieso contact tot het probleem (hopelijk) opgelost is.